Pri prenosu vsakega posameznega obrazca se bodo samodejno prenesla tudi osnovna navodila za izpolnjevanje, ki vam bodo v pomoč. Za dodatna pojasnila nas lahko osebno kontaktirate. Obrazci niso nujno posodobljeni.

Pooblastilo za zastopanje

S podpisom obrazca pooblaščate odvetnika/odvetniško pisarno za zastopanje. Zastopanje lahko obsega vsa pravna opravila ali le določene odvetniške storitve. Fizična oseba zgoraj vpiše svoje osebno ime, priimek in točen naslov, na spodnjo levo črto kraj in datum ter na spodnjo desno črto pod »pooblastitelj« lastnoročni podpis. Pravna oseba zgoraj vpiše popolno ime firme in njen sedež ter zakonitega zastopnika, ki se spodaj desno tudi lastnoročno podpiše in doda žig firme. Izpolnjeni obrazec izročite oziroma pošljite na naš naslov. Ob tem opozarjamo, da izpolnjeno pooblastilo ne pomeni avtomatične sklenitve pooblastilnega razmerja, saj mora naša odvetniška pisarna zastopanje nato še sprejeti oziroma potrditi.

Zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti z naroka

Obrazec je namenjen kot opravičilo za vašo odsotnost z naroka (glavne obravnave) ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem. Obrazec izpolni in podpiše vaš pristojni zdravnik. Izpolnjeni obrazec izročite oziroma pošljite na naš naslov ali pa ga pravočasno (pred sodnim dejanjem) predložite sodišču, ki je pristojno v konkretnem postopku.

Vloga za brezplačno pravno pomoč

Obrazec izpolnite v skladu s priloženimi navodili.

Navodila za izpolnjevanje obrazca (PDF, 56 kB)
Zastopamo tudi po brezplačni državni pravni pomoči. 

KONTAKTIRAJTE NAS

in se dogovorite za sestanek.

URADNE URE: od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 oz. po dogovoru.