V naši odvetniški pisarni svojim klientom pravno svetujemo in jih zastopamo na osnovi medsebojnega zaupanja, strokovnega pristopa ter s celostnim posluhom za človeka. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in bogate prakse strankam iščemo najugodnejše rešitve za njihove življenjske oziroma pravne probleme. Pri reševanju zadev aktivno sodelujemo tudi v alternativnih postopkih reševanja sporov in mediacijah.

Odvetnika in družbenika Alenka Cerar in Ladislav Hafner primarno opravljava odvetniško dejavnost, Ladislav Hafner kot samostojni podjetnik pa tudi dela upravitelja v insolvenčnih postopkih (stečajni postopki, postopki prisilne poravnave, likvidacijski postopki).

Odvetnika občasno opravljava določene funkcije v organih Odvetniške zbornice Slovenije.

ODVETNIKI

Alenka Cerar - Odvetnica

Alenka Cerar

Odvetnica

Diplomirala sem leta 1992 na Pravni fakulteti v Ljubljani. Za pravo me je navdušila že družina: oče – dolgoletni odvetnik, mati – tožilka na prvi stopnji, Višjem in Vrhovnem državnem tožilstvu, nato generalna državna tožilka in ministrica za pravosodje, brat – doktor in profesor prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. V družinskem okolju sem si v pestrih diskusijah nabrala bogate izkušnje iz različnih pravniških poklicev. Takoj po opravljenem študiju sem leta 1992 nastopila odvetniško pripravništvo v pisarni svojega očeta, odvetnika Miroslava Cerarja v Ljubljani. Usposabljanje sem nadaljevala s sodno-tožilskim pripravništvom na Višjem tožilstvu v Ljubljani do leta 1994, ko sem uspešno opravila pravosodni izpit in se nato zopet vrnila v odvetništvo kot odvetniška kandidatka. Leta 1997 sem bila kot odvetnica vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Z odvetnikom Miroslavom Cerarjem sva imela skupno odvetniško prakso do leta 2005, ko se je Miroslav Cerar upokojil, jaz pa sem nasledila njegovo odvetniško pisarno. V letu 2005 sva z odvetnikom in upraviteljem Ladislavom Hafnerjem ustanovila skupno Odvetniško pisarno Cerar-Hafner s sedežem v Ljubljani.

Leta 2011 sem bila izvoljena za namestnico članice disciplinskega sodišča Odvetniške zbornice Slovenije. Leta 2015 postanem članica istega sodišča.

Ladislav Hafner - Odvetnik in upravitelj

Ladislav Hafner

Odvetnik in upravitelj

Diplomiral sem leta 1982 na Pravni fakulteti v Ljubljani, nato pa sem do leta 1984 delal kot sodni pripravnik na Okrožnem sodišču v Kranju. Po opravljenem pravosodnem izpitu sem bil od leta 1984 do leta 1987 imenovan za sodnika za prekrške v Škofji Loki in za vodjo organa za vodenje postopka o prekršku. Od leta 1987 do leta 1989 sem bil zaposlen na Zavarovalnici Triglav d.d., kjer sem se ukvarjal predvsem z odškodninskim pravom. Leta 1989 sem odprl lastno odvetniško pisarno v Medvodah, ki sem jo nato preselil v Škofjo Loko in kasneje v Reteče. V letu 2000 sem pridobil tudi licenco za opravljanje dela upravitelja v insolvenčnih postopkih. Od leta 2005 imava z odvetnico Alenko Cerar skupno Odvetniško pisarno Cerar-Hafner v Ljubljani in na istem sedežu poslujem tudi kot upravitelj.

Od septembra 2002 do januarja 2005 sem bil predsednik Območnega zbora odvetnikov Gorenjske in član Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije.

Miroslav Cerar - Upokojeni odvetnik

Miroslav Cerar

Upokojeni odvetnik

Miroslav Cerar je na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1964. Po študiju prava je uspešno končal tudi nižjo stopnjo Visoke šole za telesno kulturo in šport. Sodniško pripravništvo je opravljal na Okrožnem sodišču v Ljubljani od leta 1969 do leta 1971, ko ga je zaključil z opravljenim pravosodnim izpitom. Nato se je zaposlil v pravni službi takratnega podjetja Cetis Celje. Po uspešno zaključeni športni karieri vrhunskega gimnastičarja je leta 1973 postal odvetnik in lastno odvetniško pisarno odprl na Tavčarjevi ulici v Ljubljani. V letu 1992 se mu je kot diplomirana pravnica pridružila hči Alenka Cerar, kasneje odvetnica. V letu 2005 se je upokojil, še vedno pa se udejstvuje na drugih poslovnih področjih.